Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen laajuus ja voimassaolo

Käyttöehdot ovat voimassa kaikkien henkilöiden ja Kaluste Airisto Oy verkkokaupan kesken koskien oikeussuhteita, jotka ovat seurausta tuotteiden ostamisesta Kaluste Airisto Oy:n kautta.

Kaluste Airisto Oy voi muuttaa ja täydentää näitä ehtoja ja hinnastoa. Ehtojen ja hinnaston muutokset ja lisäykset astuvat voimaan sillä hetkellä, kun ne julkaistaan Internet-sivuilla www.kalusteairisto.fi.

Mikäli lähetitte tilauksenne ennen käyttöehtojen tai hinnaston muutosten voimaanastumista, sovelletaan Teidän ja Kaluste Airisto Oy:n keskinäisiin oikeussuhteisiin tilauksenne lähettämisen aikana voimassa olleita sääntöjä paitsi siinä tapauksessa, että laissa tai näissä säännöissä toisin säädetään.

Näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittuja oikeussuhteita säätelee Suomen lainsäädäntö.

2. Hinta

Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %.

3. Ostoslista ja tilauksen tekeminen

Ennen tilauksen varmistamista, tuotteet lisätään ostoslistalle. Ostoslista luodaan heti, kun klikkaatte linkkiä ”Lisää ostoslistalle”.

Klikatessanne kohtaa ”Lisää ostoslistaan” Teidät ohjataan oman ostoslistanne sivulle, jossa voitte muuttaa ostettavien tuotteiden määrää tai poistaa niitä ostoslistalta.

Vahvistaaksenne tilauksen klikatkaa Ostoslista-sivulla olevaa kohtaa ”Eteenpäin”. Syöttäkää tarvittavat yhteystiedot sivulla ja valitkaa toimitustapa. Klikatkaa kohtaa „Eteenpäin“ ja valitkaa maksutapa. „Tilaa“ painike aktivoituu, kun olette ensin hyväksyneet Kalusteairisto.fi verkkokaupan ehdot. Klarna tilillä maksaessanne Teidän tulee hyväksyä myös Klarna ehdot. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy tilauksenne vahvistus.

Olkaa huolellinen täyttäessänne tilaussivun tietokenttiä, sillä tilauksenne nopea ja sujuva toimitus riippuu syöttämienne tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta.

Tilauksenne katsotaan annetuksi kun olette lähettäneet tilauksenne klikkaamalla tilauksen laatimissivun kohtaa ”Tilaa”. Tuotteiden kauppasopimus solmitaan siinä vaiheessa, kun tilaus on kokonaisuudessaan maksettu.

4. Tuotteiden maksaminen

Maksaminen on mahdollista tilauksen yhteydessä pankin verkkomaksulla, luottokortilla tai Klarna tilillä.

a) Verkkopankilla maksaessanne Teidän tulee olla joko Nordean, DanskePankin, Säästöpankin, Aktian, Osuuspankin tai S-Pankin asiakas. Maksaminen suoritetaan tilauksen yhteydessä oman pankkinne logoa klikkaamalla. Maksamiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Maksaminen on mahdollista myös luottokortilla (Visa, Master-Card).

b) Klarna tilillä Teidän tulee saada myönteinen päätös. Klarna tiliä haetaan tilauksen teon yhteydessä.

5. Tuotteiden toimitus ja luovutus

Mikäli tilaamassa tuotteessanne tulee toimitus vaikeuksia olemme teihin yhteydessä ilmoittamaanne puhelimeen tai sähköpostiosoitteeseen. Samalla ilmoitamme myös tilaamanne tuotteen uuden toimitusajan. Mikäli uusi toimitusaika ei sovi, teillä on oikeus perua tilauksenne (kts. tarkemmin sääntöjen kohta 6).

Pyydämme tarkistamaan huolellisesti tilauksen yhteydessä antamanne yhteystiedot, jotta tuotteiden toimituksen yhteydessä vältyttäisiin viivästyksiltä ja epäselvyyksiltä. Kaluste Airisto Oy tai kuljetusyritys eivät vastaa tuotteiden toimituksessa sattuneista viivästyksistä, syntyneistä väärinkäsityksistä tai kuluista, mikäli nämä johtuvat tilauksen yhteydessä esittämienne tietojen epätäsmällisyydestä tai virheellisyydestä.

Mikäli havaitsette tuotteissa ulkoisia vikoja, tehkää vahinkoilmoitus ja tiedottakaa asiasta meille välittömästi tai viimeistään seuraavana arkipäivänä sähköpostitse joko osoitteella myynti.turku@stemma.fi.fi tai puhelimitse Kaluste Airisto Oy:n asiakaspalveluun puh. 010 321 4310. Vaurioituneen tuotteen tilalle toimitamme korvaavan tuotteen tai tuotteen osan. Vaurioituneista osista on ilmoitettava ennen tuotteen kasaamista.

Samanaikaisesti tilatut tuotteet toimitetaan yhtä aikaa pisimmän toimitusajan mukaan. Jos halutaan tuotteet toimitettavan erikseen niin teidän on oltava yhteydessä asiakaspalveluumme.

6. Tilauksen peruuttaminen ja tuotteen palautus

6.1 Teillä on oikeus peruuttaa tilauksenne sen vahvistamisen jälkeen ennen kuin tuote on toimitettu. Peruutus tapahtuu lähettämällä peruutusilmoitus tilausnumeroineen Kaluste Airisto Oy:n sähköpostiosoitteeseen myynti.turku@stemma.fi tai soittamalla Kaluste Airisto Oy:n asiakaspalveluun puh. 010 321 4310.

Vastaanotettuanne toimituksen Teillä on 14 päivää aikaa tutustua tuotteeseen. Mikäli tuote ei ole Teille sopiva, Teillä on oikeus perua kauppa 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ja palauttaa ostamanne tuotteet asianmukaisesti pakattuna alkuperäispakkauksissa sekä olennaisesti samassa kunnossa kuin vastaanottamanne tuote. Tuotetta ei saa ennen palautusta ottaa käyttöön. Lähettäkää peruutusilmoitus Kaluste Airisto Oy:n sähköpostiosoitteeseen myynti.turku@stemma.fi tai soittakaa Kaluste Airisto Oy:n asiakaspalveluun puh. 010 321 4310, josta saatte tarkemmat pakkaus- ja palautusohjeet. Asiakas huolehtii palautettavan tuotteen kuljettamisesta Myymälään. Reklamaation käsittely edellyttää reklamaatio ilmoituksen sekä kuvien lähettämistä osoitteeseen myynti.turku@stemma.fi. Reklamaatio ilmoitusta lähettäessä teidän tarvitsee laittaa tilaus numero ja yhteystiedot kuvien lisäksi.

Mikäli kauppa peruutetaan tai tuote palautetaan maksettu summa palautetaan ilmoittamallenne pankkitilille 14 päivän kuluessa tilauksen peruuttamisesta tai tuotteen/tuotteiden palauttamisesta edellyttäen, että tuote on palautunut tai olette osoittaneet palauttaneenne tuotteen.. Palautusta ei katsota tehdyksi, jos palautusta koskevia ehtoja ei ole noudatettu.

Rajoitukset palautusoikeudessa: Avatuilla Sijauspatjoilla, tyynyillä ja sijauspatjan suojilla ei ole 14 vuorokauden palautus eikä vaihto oikeutta. Erikseen mittatilauksena tilatuilla tuotteilla ei ole palautus- tai vaihto-oikeutta.

Mikäli palautettavaa tuotetta on käsitelty huolimattomasti tai tuote on käytetty, tai jos tuote on palautettu ilman asianmukaista pakkausta vastaatte tuotteen arvon alenemisesta 100% asti.

Mikäli palautettava tuote on kulunut ja kuluminen on aiheutunut: a) seikoista, jotka eivät johdu Kaluste Airisto Oy:stä tai b) tuotteen epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, on Kaluste Airisto Oy:llä oikeus suorittaa palautettavaksi kuuluvan summan suhteen tasauslaskenta suhteessa tuotteen arvon alenemiseen 100% asti.

Tasauslaskentaa varten Kaluste Airisto Oy lähettää tilauksen yhteydessä ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen asiaa koskevan ehdotuksen.

Mikäli ette ole samaa mieltä tasauslaskentaehdotuksessa ilmoitetusta arvon alenemisesta, Teillä on oikeus käyttää tuotteen arvon alenemisen vahvistamiseen riippumatonta asiantuntijaa. Ulkopuolisen asiantuntijan palkkion asiakas maksaa itse.

7. Takuu ja viallisen tuotteen palauttaminen

Kaluste Airisto Oy vastaa tuotteiden vioista ja puutteista, jotka ilmenevät yhden (1) vuoden kuluessa tuotteiden luovutuksesta.

Kaluste Airisto Oy ei vastaa:
a) asiakkaan aiheuttamasta tuotteen kulumisesta tai vahingoittumisesta;
b) vioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä;
c) tuotteen normaalista kulumisesta, joka johtuu sen normaalista käytöstä.

Havaitessanne tuotteen viallisuuden tai virheellisyyden täyttäkää ja lähettäkää reklamaatio ilmoitus sekä kuvat tuotteesta mahdollisimman pian vian tai virheellisyyden havaitsemisesta osoitteeseen myynti.turku@stemma.fi. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty kohtuullisessa ajassa, ei oikeutta reklamaatioon tuotteen viallisuuden osalta enää ole.

Mikäli tuote on viallinen tai virheellinen, Teillä on oikeus vaatia sen korvaamista virheettömällä tuotteella tai palauttaa viallinen tuote Kaluste Airisto Oy:lle. Kaluste Airisto Oy:n ensisijainen velvollisuus on korvata vioittuneet osat varaosilla. Kaluste Airisto Oy:lla on oikeus pyytää valokuvia tuotteen virheellisyyden toteamiseksi.

Palauttaessanne virheellisen tuotteen Teille palautetaan tuotteesta maksamanne summa ilmoittamallenne pankkitilille viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen palauttamisesta lukien. Palautuksesta tulee ilmoittaa asiakaspalveluun puhelin 010 321 4310 (arkipäivisin kello 10.00 -18.00) tai sähköpostitse myynti.turku@stemma.fi.

Takuuoikeuksien lisäksi ostajalla on myös muut lain suomat oikeudet.

8. Vastuu ja ylivoimainen este

Kaluste Airisto Oy on vastuussa Teille ja Te Kaluste Airisto Oy:lle jommankumman toiselle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta tai näiden ehtojen rikkomisesta Suomen lainsäädännössä mainituissa tapauksissa ja määrässä.

Kaluste Airisto Oy ei vastaa aiheutuneesta vahingosta tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, mikäli vahinko tai toimituksen viivästyminen johtuvat seikoista, joihin Kaluste Airisto Oy ei ole voinut vaikuttaa tai tapahtumista, joita Kaluste Airisto Oy ei ole voinut ennakolta aavistaa (ylivoimainen este).

9. Muut ehdot

Tapauksissa, joista näissä ehdoissa ei ole mainintaa, noudatetaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Teidän ja Kaluste Airisto Oy:n kesken syntyneet tuotteiden tilaamiseen ja ostamiseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, on Teillä oikeus kääntyä Kuluttajansuojaviraston puoleen. Riita-asian ratkaisussa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
Jatka